Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MPS-Constructii-spatii / Constructions-Spaces

Print

O astfel de cosmogonie implicită se reflectă şi se verifică în geneza creaţiei plastice. Pornind de la acest element, Marilena Preda Sânc începe să construiască tot ce se poate naşte din el. Pictura sa ne apare ca o încercare de a defini nişte prime compuneri ale elementului, de a clarifica mediul în care energia închisă în masa rocilor se eliberează edificator, zidire a structurilor geologice, ca posibilitate a golurilor în funcţie de legile echilibrului. Elementul izolat este indiferent la ceea ce îl înconjoară: pus în structuri, creează zone de vid, goluri, care, şi prin fiinţa minimă a liticului, se cer definite substanţial. Astfel se explică explozia cromatică ce-şi subordonează efectele superficiale de materialitate, prin tonuri închise, între ecrane neutre, par a duce în pragul unui salt primar de calitate: liticului i-ar urma incandescenţa vitalizatoare.


This cosmogony is implicitly reflected and verified in the genesis of plastic creation. Starting from this element, Marilena Preda Sânc begins to build everything that can be born from it. Her painting appears like an endeavor to describe certain primary compositions of the element, to clarify the medium where the energy imprisoned in the mass of rocks is freed to build up geological strata and holes according to the laws of equilibrium. The lone element is indifferent to its surroundings: in structures, it creates zones of emptiness, voids, which even in the most elementary form of design require substantial definition. This explains the chromatic explosion that subordinates its superficial materialization effects and constrains them to the expression of a maximum density. Tension thus suggested by deep hues between neutral screens, seems to lead to the threshold of an upgraded quality: vitalizing incandescence should follow after the inert rock.

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews