Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

O fisiune nucleara a imaginii

Print

De câtăva vreme pictura Marilenei Preda Sânc a intrat într-o perioadă în care pare că spiritul artistei nu mai simte că ceea ce face e doar limbaj, ci că limbajul vrea din nou, la fel ca într-o epocă iniţială a artei moderne, altceva. De la o anterioară poetică vizuală a unei maxime cruzimi realiste, explorând în forţă expresivitatea corporalului şi psihismul unui univers profund feminin, actualele desene şi pânze trimit cu gândul la un fel de alunecare în vid. Nonfigurativul lor acuzat nu ne mai propune decât urme, pete, semne, dâre strălucitoare ale unei explozii lăuntrice și vizuale.
E ca şi cum, consumând etapa necesară a unei luări în posesie a propriului eu şi a persoanei fizice ce-l adăposteşte, imaginarul artistei se simplifică, se decantează, se purifică şi visează dezmărginirea. Actualele imagini par a fi expresia unei lumi din spatele conştiinţei, de dincolo de simţuri şi forme, plonjând curajos şi autoanihilant în adâncurile subconştientului ori ale universului sub şi supra-atomic. Nu întâmplător, aceste imagini poartă titlul de „stări cosmice”. Cosmicul este una din puţinele zone în care spiritul modern îşi mai poate investi deviatul său instinct metafizic. În teritoriul cosmicului, imaginarul vizionar contemporan poate împăca irepresibila aspiraţie a psihicului către suprasensibil cu convingerile raţionalităţii noastre tehnico-ştiinţifice. Acolo, în intuiţia cosmicului, se poate produce o fuziune în percepţia noastră lărgită asupra lumii psihice şi fenomenale, fiindcă şi psihologia adâncurilor inconştientului colectiv şi fizica nucleară şi vizionarismul artistic palpează de fapt împreună, de câtăva vreme, o nouă realitate, o altă realitate, pluridimensională, de dincolo de marginea simţurilor, dez-nelimitată.
Cosmomorfismul ameţitor al imaginilor de acum ale Marilenei Preda Sânc nu ilustrează, de aceea, vreun recent apetit S.F. al artistei. Subiectul lor, ca de altfel al întregii arte moderne, e de fapt inimaginabil. Aceste imagini de fapt sunt abstracte, pentru că ele vor să vizualizeze eliptic o realitate abstractă, acea realitate „unică”, non-obiectuală, trans-raţională, postulată de fizica şi psihologia moderne. Ele vor să aproximeze, să fixeze gestual şi cromatic, pentru sinele artistic şi pentru sinele celorlalţi, aceeaşi obsesie care a bântuit insistent conştiinţa vizionară a multor artişti ai modernităţii şi acea „viaţă supraterestră din spatele obiectelor”, menționată de Franz Marc, acea „expresie a spiritului materiei”, de care vorbeşte Mondrian, acel „fond secret al lucrurilor, legea originară”, la care se referă Paul Klee etc. E forma specifică în care artistul modern poate trăi şi concepe „spiritualul copt până la punctul
revelaţiei”, cum spune Kandinsky. Această obsesie a non-obiectualului pune în lumină o dimensiune mistică a artei moderne, uneori neglijată, alteori ocultată cu grijă de comentatori ori chiar de artiştii înşişi. În aceste imagini simili-abstracte, conţinutul unui psihism destrămat, dilatat, căutându-şi profunzimile şi limitele, se identifică, se suprapune, coincide cu profunzimea dezmărginită a naturii universale. În acel punct, cum spune C. G. Jung, „fondul psihicului nu e decât lumea”. Instinctul metafizic e deturnat într-un elan panteist: spiritul artistic se lasă invadat de fondul originar, abisal, cosmic al universului: după formula celebră a lui Kandinsky, marea abstracţie se întâlneşte şi coincide cu marele realism.
Dar dacă spiritul artistic trebuie în mod necesar să ajungă să distrugă aparenţele lumii, pentru a putea „depăşi” ulterior lumea şi a accede la un înţeles mai subtil al profundei sale nevoi metafizice, atunci trebuie să acceptăm şi să recunoaştem ca pe o experienţă estetică necesară şi fondatoare, tocmai această „fisiune nucleară” a imaginii şi strălucitoarele sale dâre, spectaculoase jerbe, impresionante explozii.

Cârneci, Magda, catalog expoziție Marilena Preda Sânc - Stări Cosmice / Suflete Zburătoare

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews