Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

OLDNESS ESTE UN VIDEO POEM DOCUMENTAR DESPRE BĂTRÂNEȚE. CÂTEVA BĂTRÂNE NE-AU SPUS POVESTEA VIEȚII LOR. NE-AU FĂCUT SĂ TRĂIM ALĂTURI DE ELE PRINCIPALELE EVENIMENTE CARE LE-AU FORMAT EXISTENȚA.
OLDNESS IS A DOCUMENTARY VIDEO POEM ABOUT OLD AGE. A FEW OLD WOMEN TOLD US THEIR LIFE’S STORY. THEY MADE US LIVE WITH THEM THE MAIN EVENTS THAT SHAPED THEIR EXISTENCE.

About Oldness, 1995 / 11’, Beta SP / Camera: George Oprea / Lumini / Lights: Viorel Coler / Muzica / Music: Cristian Nanu & Florian Nanu / Editing: Dobrică Lospa / Production manager: Velvet Moraru / e-FAV


 PASSING ESTE UN POEM VIZUAL, O SUCCESIUNE DE IMAGINI - PIATRĂ, APĂ, VULCANI, FRAGMENTE DE CHIPURI DE BĂTRÂNE, MULAJE DUPĂ CHIPUL MEU, IMAGERIE BIOLOGICĂ APROPRIATĂ, PEISAJE INTERIOARE/ EXTERIOARE CARE CONFERĂ NOI SENSURI METAFOREI VIEȚII ȘI A MORȚII. CUVINTELE DIN FONDUL MUZICAL SUNT SCRISE DE MINE ÎN 1986.

PASSING IS A VISUAL POEM, A SUCCESSION OF IMAGES - STONE, WATER, VOLCANOES, FRAGMENTS OF OLD WOMEN FACES, PLASTER MOULDS TAKEN OFF MY FACE, APPROPRIATED BIOLOGICAL IMAGERY, INNER/OUTER LANDSCAPES - WHICH ASCRIBE NEW MEANINGS TO THE METAPHOR OF LIFE AND DEATH. THE WORDS OF THE SOUNDTRACK ARE WRITTEN BY ME IN 1986.

Passing, 1995 / 4’, Beta SP / Camera: George Oprea / Muzica / Music: Cristian Nanu & Florian Nanu / Editing: Rafael Gumă / e-FAV


FEREASTRA CU MEMORII ESTE UN VIDEO POEM. FEREASTRA CASEI MELE ESTE UN ECRAN PLIN CU MEMORII DE FAMILIE.
THE WINDOW WITH MEMORIES IS A VIDEO POEM. THE WINDOW OF MY HOUSE IS A SCREEN FULL WITH FAMILY MEMORIES.

The Window with Memories, 2006 / 7’, DV AVI PAL / Camera & digital processing: Victor Velculescu / e-MPS


SCURTĂ AUTOBIOGRAFIE ESTE UN PERFORMANCE FILMAT ÎN DIRECT DESPRE A FI ARTIST/ARTISTĂ. PREZINT CÂTEVA MOMENTE IMPORTANTE DIN VIAȚA MEA ÎN CUVINTE AMUZANTE/SERIOASE. SCURTĂ AUTOBIOGRAFIE ESTE O SUCCINTĂ TRECERE PRIN VIAȚA MEA DE ARTISTĂ, O IMERSIUNE ÎN SENTIMENTELE MELE ADÂNCI. O CONCLUZIE FINALĂ SUBLINIAZĂ IDEEA CĂ VIAȚA ARTISTULUI ESTE UN MOD DE A TRĂI.
BRIEF AUTOBIOGRAPHY IS A LIVE NETCAST PERFORMANCE ABOUT BEING AN ARTIST/WOMAN ARTIST. I PRESENT A FEW IMPORTANT MOMENTS OF MY LIFE IN FUNNY/ SERIOUS WORDS. BRIEF AUTOBIOGRAPHY IS A SERIOUS / IRONIC SHORTCUT THROUGH MY LIFE AS ARTIST, AN IMMERSION IN MY DEEP FEELINGS. A FINAL CONCLUSION UNDERLINES THE IDEA THAT THE ARTIST’S LIFE IS A WAY OF LIVING.

Brief Autobiography, 1998 / 5’, DV AVI PAL / Franklin Furnace’s Program, The Future of the Present in collaboration with Pseudo Online Network, Pseudo Program, Inc. / e – Franklin Furnace


 VIDEO AMONG THE CARS SE CONCENTREAZĂ PE CONCEPTUL AGRESIUNII URBANE. CORPUL MEU ESTE ÎNCONJURAT DE MAȘINI. MĂ SIMT ABANDONATĂ ÎNTR-O LUME AGRESIVĂ.

THE VIDEO AMONG THE CARS IS FOCUSED ON THE CONCEPT OF URBAN AGGRESSIVENNES. MY BODY IS SURROUNDED BY CARS. I FEEL ABANDONED IN AN AGGRESSIVE WORLD.

Among the cars, 2006 / 2’, DV AVI PAL / Camera & digital processing: Victor Velculescu / e-MPS


 DAILY DIVA REPREZINTĂ UN PERFORMANCE CENTRAT PE CORPUL MEU CARE SE MIȘCĂ REPETITIV ÎNTR-UN EXERCIȚIU DE SALĂ. CORPUL MEU CA MECANISM AL TRĂIRII SE AFLĂ ÎNTR-O PERMANENTĂ GRABĂ PENTRU A DEVENI CEEA CE SOCIETATEA PRETINDE DE LA MINE CA FEMEIE. IMAGINI SUPRAPUSE SURPRINSE DIN REALITATE REPREZINTĂ CETĂȚENI DIN BUCUREȘTI, CEI MAI MULȚI FEMEI IMPLICATE ÎN RUTINA ZILNICĂ. ACȚIUNI UTILE ȘI INUTILE TATUEAZĂ EPIDERMA FIINȚEI NOASTRE ADÂNCITE ÎN CENTRIFUGA URBANĂ. NE CĂUTĂM IDENTITATEA. TÂNJIM DUPĂ O PAUZĂ.

DAILY DIVA IS BASED ON A PERFORMANCE REPRESENTING MY BODY MOVING IN A REPETITIVE GYM EXERCISE. MY BODY AS A MECHANISM OF LIVING IS ALWAYS IN A HURRY IN ORDER TO BECOME WHAT THE SOCIETY EXPECTS FROM ME AS A WOMAN. SUPERPOSED IMAGES CAUGHT FROM REALITY REPRESENT CITIZENS FROM BUCHAREST, MOST OF THEM WOMEN INVOLVED IN THEIR DAILY LIFE. USEFUL AND USELESS ACTIONS TATTOO THE EPIDERMIS OF OUR BEING IMMERSED INTO THE URBAN CENTRIFUGE. WE ARE SEARCHING FOR OUR IDENTITY. WE ARE YEARNING FOR A BREAK.

Daily DIVA, 2010 / 4’ DV AVI PAL / Camera & digital processing: Victor Velculescu, Răzvan Mihalache / e-MPS


DIVA LAURA ESTE FEMEIA COMUNĂ. EA CONSIDERĂ RITUALUL COSMETIZĂRII PROPRIEI IMAGINI O PRACTICĂ NATURALĂ PE CARE O INCLUDE ÎN ZILNICUL MECANISM AGLOMERAT AL EXISTENȚEI.

DIVA LAURA IS THE ORDINARY WOMAN. SHE CONSIDERS THE RITUAL OF HER SELF-IMAGE COSMETIZATION A NATURAL PRACTICE WHICH SHE
INCLUDES IN THE CROWDED EVERYDAY MECHANISM OF EXISTENCE.

Diva Laura, 2008 / 5’, DV AVI PAL / Actress: Laura Moise / Camera & digital processing: Victor Velculescu / e-MPS


PIESA VIDEO FEMSLOGAN SE BAZEAZĂ PE UN PERFORMANCE REALIZAT ÎMPREUNĂ CU STUDENTE DE LA UNA ŞI TINERE ARTISTE ŞI CONSTĂ ÎNTR-O ACŢIUNE DE SCRIERE A UNOR SLOGANURI POLITICE ŞI FEMINISTE PE BRAŢE ŞI PE MÂINI. SLOGANURILE POLITICE, PRELUATE DINTR-O ENCICLOPEDIE APARȚIN UNOR LIDERI POLITICI. AM REMARCAT CĂ SLOGAN-URILE SE ADRESEAZĂ ŞI SE REVENDICĂ ÎN TOTALITATE CA APARŢINÂND GENULUI MASCULIN. AM INTERVENIT MODIFICÂND SAU ALĂTURÂND GENUL FEMININ ÎN STRUCTURA SLOGANULUI. O PERSPECTIVĂ FEMINISTĂ, UN MOD IRONIC DE A SUBLINIA ABORDAREA POLITICIANISTĂ ISTORIC MACHISTĂ.

THE VIDEO FEMSLOGAN IS BASED ON A PERFORMANCE MADE WITH FEMALE STUDENTS FROM THE NATIONAL UNIVERSITY OF ART IN BUCHAREST AND YOUNG WOMEN ARTISTS AND REPRESENTS AN ACTION OF WRITING POLITICAL AND FEMINIST SLOGANS ON ARMS AND HANDS. THE POLITICAL SLOGANS TAKEN FROM AN ENCYCLOPEDIA BELONG TO POLITICAL LEADERS. I HAVE NOTICED THAT THE SLOGANS ADDRESS AND FULLY CLAIM TO BE THE MALE GENDER. I INTERVENED CHANGING OR JOINING THE FEMININE GENDER IN THE SLOGAN STRUCTURE. A FEMINIST PERSPECTIVE, AN IRONIC WAY OF UNDERLINING THE HISTORICALLY MACHO POLITICAL APPROACH.

Femslogan, 2007 / 3’, DV AVI PAL / Camera & digital processing: Victor Velculescu / e-MPS

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews